ALZHEIMER CENTRUM PLZEŇ

PLZEŇ ČERNICE

Investiční záměr řeší novostavbu „Pobytového zařízení sociálních služeb“ jako specializovaného zařízení, které poskytuje péči především o klienty s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy onemocnění podobného typu.
Navržené zařízení – Alzheimercentrum sestává z centrální dvoupodlažní hmoty a čtyř přízemních ramen, vybíhajících z centrální hmoty. Objekt je navržený jako nepodsklepený, s plochou střechou.
Objekt je řešen ze dvou konstrukčně odlišných systému. Střední dvoupodlažní trakt, je navržen jako železobetonový sloupový skelet s vykonzolovanými přesahy 2. podlaží. Tzv. „klouby“ v jednopodlažních ramenech jsou uvažovány jako ŽB prefa konstrukce. Jednotlivá ramena, tedy prostory s pokoji, jsou uvažovány z modulárního systému fy KOMAModular. Jedná se o prefabrikované buňky s ocelovou konstrukcí, tepelně izolační výplní PIR a obkladovými prvky z interiéru Fermacell a z exteriéru kontaktní zateplení, případně provětrávanou fasádou Alucobond.

Autor: Ing. arch. Kateřina Stárková (VMS projekt s.r.o.), TEK TEK architekti

Investiční náklady: cca 185 mil Kč

ROLE: Společné stavební povolení (ÚR + DSP)
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Investor: AC Plzeň s.r.o.

Generální projektant: VMS projekt s.r.o.