AUTOSALON AUTO BABIŠ, S.R.O.

ONDŘEJOVSKÁ I MNICHOVICE

Budova autosalonu je umístěna v centrální části pozemku. Součástí objektu je vlastní autosalon s prostorem pro prodej nových vozů a příjem servisu, administrativní zázemí , dále autoservis se skladovým a sociálním zázemím. Součástí stavby jsou zpevněné a parkovací plochy, retenční nádrž a odlučovač ropných látek.

Název zákazníka: Miloš Babiš, Ondřejovská 700 – 251 64, Mnichovice
Role:
Dokumentace pro stavební povolení
Autorský dozor
Dokumentace skutečného provedení
Spolupráce při kolaudaci stavby