FOXCONN KUTNÁ HORA

Foxconn Technology CZ s.r.o

Výrobní závod je řešen jako jeden vizuální a hmotový celek. Dominantní objekt je tvořen dvěma jednopodlažními výrobními halami obdélníkového půdorysu, mezi které je vložena třípodlažní (částečně) servisní (administrativně-provozní) budova. Na pozemku jsou umístěny i další drobné objekty (vrátnice, budova údržby, sprinklerová stanice). Hlavní vstup do objektů je situována západním směrem po přístupové lávce.
K objektu přiléhají odpovídající parkové plochy, stání pro osobní automobily a manipulační plocha pro zásobování a expedici kamiony.

Investiční náklady: cca 1 600 mil Kč
ROLE: Dokumentace pro provedení stavby
Autorský dozor
Dokumentace skutečného provedení stavby
Spolupráce při kolaudaci stavby
Klient: Syner s.r.o. pro Foxconn Technology CZ s.r.o
Projektant: VMS PROJEKT s.r.o.