KRYTÝ PLAVECKÝ STADION BENEŠOV

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU PLAVECKÉHO STADIONU A REKONSTRUKCE TECHNOLOGIÍ

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce objektu včetně
rekonstrukce technologií. Stávající plavecký areál se zázemím a komerční částí v patře byl postaven na počátku 90 let 20. století.

Objekt je proveden jako částečně montovaná stavba s monolitickými vestavbami.
Rekonstrukce části objektu plaveckého stadionu a rekonstrukce technologií se zabývá novým návrhem vnitřní dispozice s použitím nových materiálů a to především v souvislosti se zajištěním stavebně technickém stavu konstrukcí původních bazénů s novou kovovou vestavbou, novým řešením akustických podhledů, výměnou výplní otvorů, novou konstrukcí podlahy s novými nášlapnými vrstvami, výměnou keramických obkladů a dlažeb, přístavbou nového hlavního vstupu, přístavbou odpočinkové zóny a přistavěného požárního vnějšího točitého ocelového schodiště.

Celková cena: cca 90 mil Kč
Název zákazníka: SLADKÝ&PARTNERS s.r.o.
Role: – Dokumentace pro realizaci stavby – stavební část
Autorský dozor
Dokumentace skutečného provedení
Spolupráce při kolaudaci stavby

Projektant: VMS PROJEKT s.r.o.