PRODEJNÍ A SERVISNÍ AREÁL BRAVANTICE

BRAVANTICE

(k.ú. Bravantice, parc.č. 1897/2, 1897/3, 1898/2, 1898/5)

Architektonický záměr reaguje na požadavek investora na novou výstavbu objektu prodejních a servisních prostor pro užitkové automobily koncernu Mercedes, kde bude probíhat předprodejní příprava vozidel a kompletace nástaveb a užitkových zařízení na podvozky (pluhy, sypače, zametací technika…) a záruční a pozáruční servis prodaných vozidel. Nachází se zde administrativní a prodejní prostory, montážní opravárenské haly, skladové prostory pro náhradní díly, sklad oleje, stříkací kabina pro úpravy podvozků, myčka automobilů, zázemí pro pracovníky.

Autor: AIK s.r.o.
Ing. Pavel Drábek

Realizace: 2011

VMS Projekt:
– dokumentace pro územní řízení (DÚR)
– dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Investiční náklady: cca 76 mil Kč

Investor:
CROY s.r.o.

Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČO 45147647, DIČ CZ45147647
V zastoupení Ing. Ladislav Vybíral
Generální projektant: VMS projekt s.r.o.