RETAIL OFFICE DEVELOPMENT

ul. Na Příkopě, k.ú. Nové Město, Praha 1

Budova bude po dokončení přestavby vyhovovat současným hygienickým, požárním a stavebně-technickým normám a požadavkům, jakožto požadavkům jejího nového využití. Fasády, historicky a umělecky cenné prostory a stavební prvky budou citlivě zrestaurovány.

Stávající budova je umístěna na rohové parcele protáhlého tvaru, ležící na křížení ulic Panská a Na Příkopě. Dispozičně je rozdělena na dvě části – objekt A a objekt B. Objekt A tvoří hlavní křídlo do ulice Na Příkopě a dvě boční křídla kolem historického atria nad původní bankovní halou. Objekt B je zadní část do ulice Panská, v současné době dle platného stavebního povolení ubourána, zachováno pouze zdivo uliční fasády, které je provizorně zajištěno ocelovou příhradovou konstrukcí.

Při rekonstrukci se počítá s obnovou původního objektu A s částečným přizpůsobením dispozic pro kancelářské a obchodní prostory. V jihozápadním křídle sousedícím s Černou Růží bude realizována třípatrová administrativní nástavba.

Objekt B (navazující na A v Panské ulici) bude mimo fasády nově postaven a využit pro obchodní dům, administrativu a parkování. Nově (v části A i B) budou provedeny veškeré technologie, rozvody, sítě a výtahy.

ROLE: Projektant stavební části Dokumentace pro provedení stavby pro objekt B
Projektant: VMS PROJEKT s.r.o.
Autor: Arch.Design, a.s.