RETRO CAR SATALICE

SATALICE

Projektovaná výstavba provozního objektu je navržena ve východní části obce Satalice. Předmětem projektu je návrh novostavby objektu SO 01 retrocar s podzemní garáží a se zázemím a zpevněných ploch s komunikací.
Objekt SO 01 má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt slouží v podzemí jako depozitář automobilů , v 1. NP je autosalon a servis a ve 3. NP je administrativa. Objekt SO. 02 je koncipován jako obytný.

Investiční náklady: cca 90 mil Kč
Název zákazníka: OFT Service s.r.o
Role: realizační projektová dokumentace autorský dozor
Projektant: VMS PROJEKT s.r.o.