RODINNÉ DOMY

RD BŘEZÍ

Stavební úpravy rodinného domu a přístavba vnitřního nerezového bazénu v obci Březí.

RD LOJOVICE

Architektonický návrh uvažuje s novostavbou klasického RD na hodnotném pozemku v Lojovicích.

RD LOJOVICE II

Řešení hmotové studie s nesnadným zadáním využití sendvičových fasádních panelů.

RD PACOV

„Terasovitý“ Koncept rodinného domu s ustupujícími výškovými úrovněmi kopírujícími stávající terén.