ŠKOLSTVÍ

ZŠ A MŠ MAGIC HILL

Nová výstavba základní a mateřské školy „Magic Hill“ v Říčanech.

OPEN GATE – ROZŠÍŘENÍ AREÁLU

První etapa rozšíření areálu OPEN GATE, dokumentace pro provedení stavby, technický dozor, dokumentace skutečného provedení, spolupráce při kolaudaci stavby.

OPEN GATE II – REKONSTRUKCE FASÁD

Druhá etapa rozšíření areálu OPEN GATE, dokumentace pro provedení stavby, technický dozor, dokumentace skutečného provedení, spolupráce při kolaudaci stavby.

OPEN GATE III – REKONSTRUKCE FASÁD

Třetí etapa rozšíření areálu OPEN GATE, dokumentace pro provedení stavby, technický dozor, dokumentace skutečného provedení, spolupráce při kolaudaci stavby.