SLUNEČNÍ VĚŽ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO OBJEKTU SLUNEČNÍ VĚŽ

Navržený objekt má dvě podzemní a dvacet nadzemních podlaží. Ve dvou podzemních podlažích jsou hromadné garáže.V 1.pp se nachází předávací stanice tepla. V 1.np je hlavní vstup do domu, zázemí domovníka a ostrahy, prostor pro kola a kočárky, strojovna autovýtahů,sklípky k bytům a hromadné garáže. Ve 2.np je umístěna rozvodna el, dále je zde úklidová komora, sušárna prádla, sklípky k bytům a hromadné garáže. Garáže v 2.pp a 1.pp a 2.np jsou přístupné dvojicí nákladních hydraulických výtahů pro osobní automobily. Celkem je v objektu navrženo 50 parkovacích stání včetně dvou pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Vertikálně je celý objekt propojen komunikačním jádrem, ve kterém je umístěno schodiště a dva osobní výtahy. Ve všech dalších podlažích jsou byty. K bytu v nejvyšším podlaží náleží plochá střecha budovy s přístupem přes hlavní schodiště , která je využívána jako terasa s bazénem. Ve 21.np jsou strojovny osobních výtahů a úklidová komora, ze které ústí výlez na střechu komunikačního jádra, kde je umístěn náhradní zdroj a vzduchotechnické jednotky.

Investiční náklady: 240 mil. Kč
Název zákazníka: Panorama Karlín s.r.o. , dceřiná společnost Unistav a.s.
Role: Generální projektant
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro realizaci stavby
Dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Autorský dozor
Spolupráce při kolaudaci stavby