SLUŽBY

ZPRACUJEME PRO VÁS KOMPLETNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

– počínaje vizuálním a funkčním návrhem, přes jednotlivé stupně projektové dokumentace až po realizační podklady v rámci autorského dozoru

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

dokumentace pro územní řízení (DUR) – na jejím zájkladě je vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby

– dokumentace pro stavební povolení (DSP) – na jejím základě je vydáno stavební povolení

– dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) – slouží jako podklad pro výběr zhotovitele a stanovení ceny projektu

– dokumentace pro provedení stavby (DPS) – podklad pro provedení stavby, bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele

– realizační dokumentace stavby (RDS) – podklad pro provedení stavby, upraven pro potřeby vybraného dodavatele

– dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – zachycení konečného stavu stavby

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

vizualizace stavebního záměru – pomocí fotorealistických vizualizací nebo zjednodušených 3D modelů vám ukážeme vaše představy

– studie stavby (STS) – vyhledání optimálního vzhledu a technického i funkčního řešení

OSTATNÍ

inženýrska činnost

– autorský dozor

– zpracování projektové dokumentace v BIM (Revitu)

– na přání možnosti tisk modelu v 3D tiskárně