AUTOSALON LEXUS PRAHA

Jedná se o halový jednopodlažní objekt, který je horizontálně rozdělen na dvě části – auto-servis a prodejnu.

Část servisu je zastropena přímopasými příhradovými vazníky s plochou střechou, číst prodejny je zastropena také příhradovými vazníky, ale vytvářejícími pultovou střechu. Mezi podélné vazníky jsou vkládány příčné ocelové vaznice s trapézovým zatepleným sendvičem.

Svislé nosné konstrukce tvoří ocelové stojky.
Objekt je částečně podsklepen, suterén ale z větší části přesahuje obrys vrchní stavby. Je monolitické železobetonové konstrukce, obvodové stěny tl. 300 mm, vnitřní sloupy 300 x 400 mm.

Suterén je zastropen monolitickou stropní deskou pnutou v příčném směru mezi podélnými obvodovými stěnami a středními ocelovými průvlaky I HEB 600 – 900 mm.
Stavba je doplněna příjezdovou monolitickou železobetonovou rampou, kterou tvoří pojížděná deska pnutá mezi krajní podélná žebra. Ta jsou ukládána na příčné pilíře v podobě příčných rámů.

Název zákazníka: AUTOCENTRUM DUBA s.r.o
Realizační projektová dokumentace
Autorský dozor
Dokumentace skutečného provedení
Spolupráce při kolaudaci stavby

Projektant: VMS PROJEKT s.r.o.