BYTOVÝ DŮM CHOCERADSKÁ

PRAHA 4 – ZÁBĚHLICE

Navrhovaný polyfunkční 10-ti podlažní bytový dům je typologicky koncipován jako tzv.“pavlačový“, ale s vějšími chodbami namísto pavlačí. Hmota domu je rozdělena na dvě části – objekt SO.05.A (bytový dům) a objekt SO.05.B (garážový dům) vzájemně od sebe oddělené dilatací. Vzhledem k hlučnosti blízké komunikace a vzdálenější dálnice D1, jsou pro dotčené části budovy navržena další specifická protihluková opatření.

Budova polyfunkčního domu je solitérní stavba, situovaná na jihozápadním okraji sídliště Spořilov II, která prostorově navazuje na jeho stávající rozvolněnou strukturu a okolní krajinné prvky, tj. zeleň městskou krajinnou (ZMK) a vodní plochy podél jižního okraje této lokality. Exponovaná nárožní poloha navrhovaného solitérního objektu s garážovou podnoží tak tvoří důležitý akcent, čemuž odpovídá barevné řešení, do určité míry kontrastní se svým okolím.

ROLE:
Dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor

Investor:
Batelovská s.r.o.

Projektant:
VMS PROJEKT s.r.o.