BYTOVÝ DŮM SUCHDOL

PRAHA – SUCHDOL

Dům je situován na nároží ulic, uliční průčelí sledují směr ulic. Dům není dalším prvkem současné řádkové zástavby při ulici U kruhovky, jeho poslání je zpevnit nároží a tím urbanistickou strukturu místa. Proto je v návrhu preferován jednotný odstup od uličních čar před návazností na linii vytvořenou štítovými zdmi domů U kruhovky.
Hmota domu je tvořena třemi objemy – šedým základním objemem těla stavby, bílými rizalitem na severu a jihu a tmavě šedou hmotou ustupujícího podlaží. Rizality člení celkový objem a eliminují tak nepříznivé působení dlouhé fasády podél Sídlištní ulice. Rizality jsou prořezány lodžiemi, ve výřezech se uplatňuje barva základní hmoty a oživující motiv výrazné barvy vodorovných desek balkonů a lodžií.

Autor: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o
Realizace: 2011

VMS Projekt:
– Společné stavební povolení (ÚR + DSP)
– Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
– Technický dozor
– Dokumentace skutečného provedení
– Spolupráce při kolaudaci

Investor: Bytový dům U Kruhovky, s r.o.

Investiční náklady: cca 65 mil Kč

Generální projektant: VMS projekt s.r.o.