REALIZACE VÝSTAVBY I. ETAPY REZIDENCE POMEZÍ

REZIDENCE POMEZÍ – PRAHA 5

Jedná se o 1. etapu výstavby obytného souboru „Bytové domy na Pomezí“ v Praze 5. První etapu tvoří skupina čtyř obytných objektů situovaných na poměrně strmém severovýchodním svahu mezi stávající ulicí Na Pomezí a souběžnou nově navrženou obslužnou komunikací. Objekty označené jako N1 – N4 mají dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží, poslední čtvrté podlaží je řešeno jako ustupující. Střechy jsou z části využity pro pobytové terasy přístupné z bytů ve 4. NP.

Objekty N1 – N3 mají dvě vertikální jádra se vstupy z obou výše uvedených komunikací, objekt N4 má jedno vertikální jádro a vstup z ulice Na Pomezí. U objektů N1 – N3 je 2. podzemní podlaží a část 1. podzemního podlaží využito pro garážování, úložné sklípky, technologické zázemí a domovní vybavení. Ve zbývající části 1. PP vystupující nad terén jsou navrženy byty. Objekt N4 má obě podzemní podlaží využita v celém rozsahu pro garáže, sklípky a strojovny VZT. Horní podlaží všech čtyř objektů jsou určena pouze pro bydlení. Celkem je navrženo 81 bytů.

Obytná skupina má charakter rezidenčního bydlení v nízkopodlažních bytových domech s jedním až dvěma schodišťovými jádry. Na jedno schodiště připadá 10 – 14 bytů. Velikostní skladba bytů je široká, navrženy jsou malé byty o jedné místnosti a rodinné byty až do velikostní kategorie 5+1. Plošný standard bytů se pohybuje od 58 do 230 m2 užitné plochy, průměrná velikost bytu je 116 m2.

VMS Projekt:
Dokumentace pro provedení stavby, Autorský Dozor

Investor 
JTU Czech, s.r.o.

Projektant 
VMS PROJEKT s.r.o.