TECHNOLOGICKÝ PARK V PÍSKU – ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVA

PÍSEK – VLADISLAVOVA ULICE

Projekt technologického parku – zaměřený na problematiku energetických úspor souvisejících s provozováním a realizací budov a využívání inteligentních technických zařízení s cílem zajistit optimální provoz objektu (inteligentní domy).

V rámci projektu došlo k rekonstrukci objektu typu brownfield v areálu bývalých Žižkových kasáren v Písku. Jedná se o adaptaci budovy č. p. 201 Písek na parcele č. 847/1 k.ú. Písek včetně doprovodné infrastruktury (parkoviště, komunikace, inženýrské sítě).

Investiční náklady: cca 350 mil Kč
ROLE: Dokumentace pro provedení stavby
Investor: RG GROUP a.s.
Projektant: Sdružení technologický park Písek – projekt (TTP-projekt)
LOST ARCH s.r.o.
VMS PROJEKT s.r.o.
Autor: Ing. Vratko Vavrek, Ing. Jiří Hejl – LOST ARCH s.r.o.