VILLA POD MENHIREM

PRAHA – DOLNÍ CHABRY

Hmotové řešení navrhované villy vychází z místního charakteru zástavby, které je tvořeno převážně výstavbou izolovaných rodinných domů, poslední dobou zahušťovaných podél Ústecké ulice většími hmotami nových domů.

Navrhovaný dům má 4 vystupující čtvercová křídla, které svou velikostí a výškou vychází z původní zástavby rodinnými domky. Křídla jsou pak spojeny vnitřní čtyřpodlažní hmotou. Výškově dům nepřesahuje novou okolní výstavbu.

Vstup do domu je ze severní strany. Vstup je napojen vnitřním chodníkem podél severní hrany pozemku na Ládevskou a Ústeckou ulici., kde jsou vstupní branky.

Vjezd do podzemního parkingu je z Ústecké ulice ve středu západní strany pozemku přejezdem přes chodník a obousměrnou polorampou. Chodník podél Ústecké ulice bude v místě přejezdu snížen.

U vstupu na pozemek z Ládevské ulice bude umístěn přístřešek pro „popelnice“. Zároveň vedle tohoto vstupu budou umístěna v zálivu na vlastním pozemku 2 parkovací místa. Novostavba bytového domu je 4 podlažní dům s 1. podzemním podlažím. Dům je členěn na 4 vystupující křídla, která jsou spojena vnitřní 4 podlažní hmotou. Celek tak půdorysně připomíná písmeno H. Vystupující křídla jsou tří podlažní. Na střeše mají terasu s částečně ustupujícím 4. podlažím, které vybíhá z vnitřní středové části domu. Hlavní střecha nad 4.np je plochá s extenzivní zelení.

Vystupující křídla domu budou řešeny v systému tenkovrstvé omítky s kontaktním zateplením, fasády vnitřní spojovací části, které pak přebíhají v 4.np jako střešní ustupující podlaží nad křídly jsou řešeny v odlišné struktuře a barevnosti zateplovacího kontaktního systému. Fasády domy jsou navržené jako stěnový systém s různě velikými okenními otvory. Okna jsou pojata jako kombinace oken s parapetem vysokým 900 mm a polofrancouzských oken s nízkým parapetem vysokým 300 mm a vnějším ochranným ocelovým zábradlím. Fasády jsou doplněny balkóny. Okna budou v definovaných částech vybaveny vnějšími protislunečními roletami, z části bude provedena pouze příprava na montáž protislunečních rolet.

ROLE:
Dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor

Investor:
Batelovská s.r.o.

Projektant:
VMS PROJEKT s.r.o.