NOVOSTAVBA SKLADOVÉ HALY – WURTH, NEPŘEVÁZKA

Průmyslová zóna, Nepřevázka 137

Nová skladová hala včetně administrativy logistického areálu v Nepřevázce společnosti WURTH.

Investiční záměr reaguje na potřeby investora rozšíření logistického centra o novou skladovací halu, jejíž součástí je i administrativa dimenzována pro cca 70 osob.

Charakter objektu bude svou náplní, hmotovým i materiálovým řešením nenásilně začleněn do celého konceptu areálu i záměru okolní krajiny. Obdélníkový půdorys se promítá do hmotového členění s jednoduchým až lapidárním architektonickým výrazem, kde je kladen důraz na konstrukční detail, volený materiál i horizontální členění ve fasádách.

Autor: Architektura s.r.o.
Ing. arch. David Kraus

Generální projektant: VMS projekt s.r.o.

VMS Projekt:
– dokumentace územního řízení (ÚR)
– dokumentace pro stavební povolení (DSP)
– dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Investiční náklady: cca 220 mil Kč

Autor fotografií: Alex Timpau